Day 10: Kansas

Day 10: Kansas
Kansas Statehouse in Topeka, KS shot with Nikon 24-70mm f/2.8 lens on Nikon D800.

Comments